Proizvodnja paleta

VISOK PROIZVODNI KVALITET

Euro paleta predstavlja našu osnovnu djelatnost i najčešće je korišten nosač tereta u svijetu. Naše palete se proizvode u skladu sa EPAL smjernicama. Naš proizvodni program se realizuje po savremenim evropskim normama. Tokom toplotne obrade, jezgra drveta zagrijava se na najmanje 56° C tokom 30 minuta kako bi se uklonili mogući paraziti ili štetnici u drvu. Garantujemo kvalitet paleta koji izlazi iz našeg proizvodnog pogona.